INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES SPOLEČNOSTÍ

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně.

 

1. Cookies:

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do zařízení uživatele v okamžiku, kdy uživatel začne internetové stránky společnosti využívat. Prostřednictvím cookies lze po určitou dobu sledovat preference a úkony návštěvníka a usnadňují tak oběma stranám vzájemnou budoucí komunikaci. Společnost tak může účinněji optimalizovat vzhled a funkčnost webu a uživatel nemusí provádět již dříve učiněné úkony (přihlášení, preferované stránky apod.).

O použití cookies je uživatel informován prostřednictvím tzv. cookies banneru, který se zobrazí při první návštěvě webových stránek společnosti, případně poté co byly dříve uložené cookies odstraněny.

2. Využití cookies společností:

Soubory cookies jsou nastaveny společností, případně třetí stranou následovně:

Relační/technické cookies jsou nastaveny pouze v reakci na činnost uživatele a jsou po skončení relace trvale odstraněny. Tyto cookies slouží především k zabezpečení technických podmínek v rámci poskytování on-line nabídky služeb, např. k přehrávání video a audio obsahu zprávy.
Trvalé cookies dělíme na tzv. funkční, které společnost používá pro rozpoznání opětovného přihlášení návštěvníka a umožňují provedení některé personalizované funkce (preference návštěvníka, reklama, marketing); a analytické a výkonnostní/preferenční, jejichž pomocí společnost vytváří statistická data o využívání webových stránek. Tyto cookies používá společnost jen se souhlasem uživatele.

3. Doba pro uchování trvalých cookies:

Trvalé cookies společnost nepoužívá.

4. Přístup třetích osob:

V rámci své činnosti společnost využívá též služby třetích stran, které jsou poskytovateli externích služeb analyzujících návštěvnost webových stránek společnosti. Způsob využití cookies těmito subjekty se řídí zásadami, které tyto třetí strany přijaly a jsou dostupné následujícím způsobem:

Google Analytics – https://analytics.google.com/
AdWords – https://www.ads.google.com/
Sklik.cz – https://www.sklik.cz/

5. Zpracování osobních údajů provozovateli sociálních sítí:

Webové stránky společnosti obsahují odkazy na sociální sítě, které mohou zpracovávat osobní údaje uživatele (typicky IP adresa ve spojení s navštívenými webovými stránkami společnosti). Díky tomu může docházet k implementaci cookies do prohlížeče návštěvníka. Zpracování osobních údajů se tak řídí i zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí, které jsou dostupné zde:

Facebook – https://cs-cz.facebook.com/
Instagram – https://instagram.com/
LinkedIn – https://cz.linkedin.com/
Youtube – https://youtube.com/

6. Souhlas/odmítnutí cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče:

Uživatel webové stránky společnosti má již při první návštěvě možnost prostřednictvím nastavení prohlížeče (zpravidla bývá umístěno v historii navštívených stránek) svého zařízení umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení nebo používání cookies odmítnout. Podle publikovaného stanoviska UOOU lze toto nastavení považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud návštěvník souhlas udělí, společnost soubory cookies využije jen v souladu s účelem uvedeným v čl. 2 této Informace. Pokud návštěvník souhlas neudělí, společnost využije jen takové cookies, které jsou v souladu s čl. 2 písm. a) této Informace.

Pokud využití cookies uživatel nevypne a klikne na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí cookies banneru, bude společnost vědět, že uživatel s využíváním těchto cookies souhlasí.

Pokud využití cookies uživatel vypne, společnost v této souvislosti upozorňuje na možné zhoršení funkčnosti webových stránek z pohledu komfortu uživatele.

V Ústí nad Labem dne 01. května 2021.

Napište nám

7 + 8 =

NYYLO a.s.

Sídlo společnosti a fakturační adresa:

Předlická 475/20a
CZ-400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 415 409 100
fax: +420 415 409 110
mail: info@nyylo.cz
IČ: 28536312
DIČ: CZ28536312
Zapsáno v OR u Krajského soudu v Ústí n/L., odd. B, vl. 2767

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
CZK účet: 2102533712/2700
EUR účet: 2102533720/2700
UCB účet: 1387749255/2700
CZK účet: CZ41 2700 0000 0021 0253 3712
EUR účet: CZ19 2700 0000 0021 0253 3720
BIC/SWIFT: BACXCZPP