➡Návrat k „normalizaci dodavatelského řetězce“ vedl k tomu, že odvětví kontejnerových přeprav je zavaleno odhadovaným přebytkem 5 milionů TEU, nahromaděných vysoko na terminálech a ve skladech po celém světě.
📉Slabá spotřebitelská poptávka a následné zmírnění přetížení dodavatelského řetězce má za následek nákladnou kocovinu po boomu pro námořní přepravce, protože náklady na skladování jejich vybavení stoupají a zároveň klesají jejich příjmy z nákladní dopravy.
📉Dopravci bohatí na hotovost se v loňském roce začali odklánět od pronájmu vybavení, přičemž podíl pronajímatelů na celosvětové flotile kontejnerů klesl z kontrolních 51,2 % v roce 2021 na 49,4 %.
Zdroj: SSL / NYYLO a.s. / ExFreight